Wie zijn wij?

Voorzitter Herkenrode vzw: Willy Orlandini Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Met onze vele vrijwilligers hun engagement werken we in allerlei projecten en initiatieven ten voordele van de verdere ontwikkeling van Herkenrode in de ruime betekenis van het woord als toeristische hefboom voor Limburg.

Wil u meewerken als vrijwilliger? U kan u voor verdere informatie aanmelden door een E-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of door gebruik te maken van ons contactformulier.


1. Missie:

Op een actieve manier bijdragen aan het ontsluiten en doorgeven van het materiële en spirituele erfgoed van de cisterciënzerbeweging in het algemeen en de Cisterciënzerinnen op Herkenrode in Hasselt in het bijzonder.

2. Waarden:

Herkenrode vzw wil een aantal waarden uitdragen, die gebaseerd zijn op de cisterciënzerbeweging van de 12de eeuw en die een inspiratie kunnen zijn voor Europa in de 21ste eeuw. Niet alleen de cultuur van de stilte en soberheid en de economie van het geven kunnen ons inspireren in de werking van de vereniging, maar ook de hoofse cultuur en gastvrijheid. De functionele cisterciënzerarchitectuur en de autarkie van het abdijleven kunnen dan weer inspiratie zijn voor de economische uitbouw van de abdijsite.

3. Algemene doelstelling:

Herkenrode vzw wil een bijdrage leveren tot het versterken van het strategisch toeristisch hefboomproject “Herkenrode”, door het opzetten van een eigen vrijwilligerswerking, maar ook door het ondersteunen en inspireren van (andere) werkingen/verenigingen rekening houdend met de reeds genomen engagementen ten aanzien van de vzw Abdijsite Herkenrode

4. Specifieke doelstellingen:

De vzw Herkenrode wil het spirituele en materiële Cisterciënzererfgoed ontsluiten en delen met anderen, in een Europese context.

De vzw Herkenrode wil in al haar activiteiten de autarkie (zelfvoorziening) cultiveren.

De vzw Herkenrode wil de kennis en het gebruik van kruiden bevorderen en heeft daarvoor een kruidenkenniscentrum opgericht.

5. Activiteiten:

Om de specifieke doelstellingen te realiseren kan de vzw Herkenrode volgende activiteiten opzetten: uitgifte publicaties, inrichten workshops en evenementen, uitwerken educatieve programma’s, voeren van promotieacties, ontwikkelen en promoten van abdijproducten, opzetten van energieprojecten, afsluiten van strategische partnerships, opbouw van expertise, een vrijwilligerswerking uitbouwen, een eigen beeldvorming creëren en onderhouden.