De inspiratie en kruidentuin van Herkenrode

De Inspiratietuinen van Herkenrode vormen een hedendaags kruidenpark:

Exclusief en origineel, aantrekkelijk voor een gevarieerd publiek van professioneel geïnteresseerden en individuele bezoekers, ontspannend en educatief.k 003

Kruiden vertellen heel wat over het verhaal van de abdij. De dames die hier leefden, kwamen uit adellijke kringen. Dat was in de middeleeuwen bij uitstek het milieu waarin men met kruiden bezig was. De dames waren op de hoogte van vele toepassingen van kruiden: geneeskrachtige aspecten, het gebruik ervan in parfums, kleurstoffen, in de keuken, ...

Kruiden zijn tijdloos actueel.

De inspiratietuinen zijn geen abdijtuinen of een reproductie daarvan, maar vormen wel een hedendaags kruidenpark met thematische kiosken die verwijzen naar het verhaal van de abdij: exclusief en origineel, aantrekkelijk voor een gevarieerd publiek van professioneel geïnteresseerden en individuele bezoekers, ontspannend en educatief.

Centraal staat het boeiende verhaal van de kruiden en hoe mensen van alle tijden en culturen die tot op vandaag gebruikt hebben en gebruiken.

 

De inspiratietuinen bestaan uit de hortus officinalis (leertuinen) en de campus officinalis (gebruikstuinen). In elk van beide staan ongeveer 250 verschillende kruiden en kruidachtige planten. Het geheel is omgeven door grachten, afgeboord met graskussens. Vanhier kan je ook de indrukwekkende omgeving bewonderen.

 

Hortus officinalis

De ‘hortus officinalis’ bestaat uit twaalf afzonderlijke tuinkamers. Via de loofgang wandelt de bezoeker van kamer tot kamer. Elke kamer heeft haar eigen kenmerkende structuur met wandelpaden in kleischelpenkalk, grind of grindgazon, natuursteen of klinkers. Waterbekkens en fonteinen verhogen de rustige sfeer. Volgens het alfabet zijn de families van geneeskrachtige planten als in een boek over de twaalf kamers verdeeld. In de middengang staan buxussen. Eens volgroeid zullen ze vormgesnoeid worden en dan prachtige, indrukwekkende massieven vormen: een kubus of zuil, een kegel of balk, een bol, … Zo bepalen ze mee de identiteit en de herkenbaarheid van elke kamer.

 

Campus officinalis

Het tweede deel van de tuin bestaat uit de campus officinalis, de gebruikstuinen. Hier staan de planten gegroepeerd volgens gebruik: verfkruiden, groenten, keukenkruiden, ...

Bij de gebruikstuinen zijn informatiekiosken opgesteld. Zij belichten de historische achtergrond, leggen de link tussen kruiden en het religieuze gedachtegoed en doen nadenken over hedendaagse ideeën in verband met kruiden en welzijn.

De loofgang telt bijna 3.500 haagbeuken die worden geleid langs een 200 meter lange stalen constructie. In deze groene wandelas zorgt de zon voor extra lichtcontrasten. Je kan er alle seizoenen beleven in een oase van rust.

De unieke loofgang vormt de link met het Demerlandschap: vanuit de beslotenheid van de tuin kan je de omliggende natuur bewonderen.