4de Internationale bijeenkomst van Cisterciënzer abdijen in Alcobaça (Portugal)

De abdij van Herkenrode nam afgelopen weekend deel aan de 4de internationale bijeenkomst van cisterciënzer abdijen, gehouden in de abdij van Alcobaça in Portugal. Irène Bien, vrijwilliger op Herkenrode en deelnemer aan het colloqium: “ Vertegenwoordigers van de belangrijkste cisterciënzer kloosters en abdijen in Europa, hoofden van instellingen zoals Unesco, het Europeees Instituut voor Culturele Routes, onderzoekers van verschillende universiteiten hebben zich op deze bijeenkomst verzameld, met de onschatbare aanwezigheid van de procureur-generaal van de cisterciënzerorde, om de nieuwe uitdagingen van het beheer van het cisterciënzer erfgoed, voorkomend uit een duurzame ontwikkeling, te bespreken”.

Kennis delen

De vertegenwoordigster van Herkenrode, Irene Bien, legde aan een groot en gevarieerd publiek van meer dan 8 nationaliteiten de uitdaging uit om duurzaamheid in al zijn aspecten toe te passen op het erfgoed in de Benelux en in het bijzonder in Herkenrode. Dit onderwerp zorgde voor een verrijkend debat dat door zijn impact continuïteit zal hebben en stimuleert de partijen om kennis, ervaringen en intiatieven uit te wisselen. Voor het Benelux gebied ontwikkelde Herkenrode vzw enkele jaren geleden een handige kaart met steun van de stad Hasselt. Rik Dehollogne, schepen van economie en toerisme: “ Het is positief dat Herkenrode mee aan de kar trekt van dit Europese netwerk. Dat sluit mooi aan bij de ambitie van de stad Hasselt, Toerisme Vlaanderen en Herita om samen met heel wat partners Herkenrode de internationale uitstraling te geven die het verdient”.

Internationaal

Irène Bien: “ Alcobaça organiseerde en bracht dit belangrijke internationale forum voor de vierde keer samen. Dit jaar valt de bijeenkomst samen met twee belangrijke jubilea: de oprichting van dit indrukwekkende kloostercomplex, Werelderfgoed sinds 1989, en de herdenking van de 50ste verjaardag van de Conventie voor de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van Unesco.

Ook Herkenrode speelt al meer dan twee decennia een actieve rol in de Europese dynamiek om de erfgoedsites van deze monastieke Orde een meerwaarde te geven. Frankrijk, België, Duitsland, Portugal, Spanje, Italië, Zweden en Polen werken reeds jarenlang samen om transnationale projecten op het gebied van cisterciënzer erfgoed te ontwikkelen en te promoten, bijvoorbeeld de “Europese Culturele Route van Cisterciënzer abdijen”.