Cisterciënzerreizen

Er heeft zich rond de honderden cisterciënzer abdijen en sites in Europa een toeristische activiteit ontwikkeld met een heel eigen karakter en een niet te onderschatten economische betekenis. Twee miljoen toeristen bezoeken jaarlijks een of meerdere van de aangesloten abdijsites. Vaak raadplegen zij daartoe de 1150 bladzijden van ‘Le Guide Routier de l’Europe Cistercienne’ of kunnen terecht op http://www.cister.net

Herkenrode vzw organiseert elk jaar, telkens voor een 40-tal deelnemers een vijfdaagse reis naar cisterciënzer abdijen in Europa onder het motto: “Naar de bronnen van de cisterciënzers”.
Tot hiertoe waren dit reizen naar:
 • Bourgondië in 2003
 • de Provence in 2004
 • Villers(B) en Noord-Frankrijk in 2005
 • de streek van de Languedoc-Roussillon in 2006
 • de Republiek Tsjechië in 2007
 • Portugal in 2008
 • l’Ile de France in 2009
 • Galicië in 2010
 • Baden-Württemberg in 2011
 • Noord-Italië in 2012
 • Zweden in 2013
 • Spanje in 2014
 • Engeland 2015
 • Rome 2016
 • Bourgondië 2017
 • Portugal 2018
 • Ile de France 2019