Herkenrode in Lichfield

De zeven glasramen uit de Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield (UK).

De glasramen van Lichfield behoren tot de best bewaarde ensembles uit de Vlaamse renaissance; ze werden tussen 1532 en 1539 in opdracht van abdis Mechtildis de Lechy te Antwerpen vervaardigd.

Na de Franse Revolutie verkocht de nieuwe eigenaar van de kerk voor een luttele 200 pond de glasramen aan een zekere Sir Brooke Boothby uit Ashborne, die in 1801-1802 een rondreis maakte in onze contreien.
Die verzond de vracht van 340 panelen naar Engeland en maakte de hele zending zonder enig persoonlijk profijt over aan de Anglicaanse kathedraal van Lichfield.

In 1803 werden zeven ervan geplaatst in de Lady Chapel van de kathedraal van Lichfield, zodat ze zeven van de negen enorme vensters aan de oostelijke kant opvulden (de overige twee zijn gevuld met rijkelijk gerestaureerd glas uit Antwerpen dat decennia later aangekocht werd omdat zij de ramen beter complementeerden). Engelse specialisten reconstrueerden de taferelen en restaureerden de ramen.

Lichfield blijft een levende aanwijzing en getuigenis van de verloren pracht die tijdens het abbatiaat van Machtildis de Lechy het decorum vormde van de abdijkerk.

Guido Caluwaerts: “Een gebed van licht en kleur” Uitgever Herkenrode vzw, 2003/9533/2